หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสถิตย์ที่เปลี่ยนพลังงานจากวงจรไฟฟ้าหนึ่งไปยังอีกวงจรหนึ่งโดยการมีเพศสัมพันธ์ทางแม่เหล็ก มักใช้ในการแปลงระหว่างแรงดันไฟฟ้าสูงและต่ำและระหว่างกระแสต่ำและสูง หม้อแปลงไฟฟ้ามีหลายประเภททั้งแบบออนไลน์และในตลาด แต่บางชนิดที่ใช้กันมากที่สุดคือหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

หม้อแปลงไฟฟ้าใช้เพื่อแปลงจากแรงดันไฟฟ้าหนึ่ง

หม้อแปลงไฟฟ้าไปเป็นอีกแรงดันไฟฟ้าหนึ่งที่ระดับพลังงานที่สำคัญ หม้อแปลงไฟฟ้ามีหลายประเภท ได้แก่ หม้อแปลงสเต็ปอัพ หม้อแปลงสเต็ปดาวน์ หม้อแปลงแยก และหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติแบบแปรผัน สเต็ปอัพหม้อแปลงใช้แรงดันไฟต่ำในตัวหลักเพื่อสร้างไฟฟ้าแรงสูงในตัวสำรอง อย่างไรก็ตามสิ่งนี้สามารถทำได้โดยขดลวดทุติยภูมิจำนวนมากขึ้นเท่านั้น หม้อแปลงสเต็ปดาวน์เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับหม้อแปลงสเต็ปอัพ

หม้อแปลงไฟฟ้าแยกไม่จำเป็นต้องเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้า

แม้ว่าจะทำได้ก็ตาม ใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ หม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งรวมถึงการตัดวงจรเป็นวงจรหลักหรือวงจรทุติยภูมิ การป้องกันเสียงรบกวนความถี่สูงจากการสร้างประจุ หม้อแปลงไฟฟ้าป้องกันการเชื่อมต่อกราวด์โดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างตัวหลักและตัวที่สอง และสุดท้าย ป้องกันการต่อลงดินโดยไม่ได้ตั้งใจจากการจ่ายไฟฟ้าแรงสูง

หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติแบบแปรผันช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิได้โดยใช้แป้นหมุน แป้นหมุนนี้จะเปลี่ยนอัตราส่วนของขดลวด หม้อแปลงไฟฟ้าดังกล่าวใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำเนื่องจากความใกล้ชิดของขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิอาจทำให้เกิดประกายไฟได้ https://www.thaipatanakit.co.th/

Tripp Lite หม้อแปลงไฟฟ้านำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมซึ่งมีวิวัฒนาการมายาวนานกว่า 85 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัท Tripp Lite ได้เปลี่ยนจุดเน้นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์การป้องกันไฟและการเชื่อมต่อมานานหลายทศวรรษ แม้ว่าอินเวอร์เตอร์จะยังคงผลิตอยู่ก็ตาม